KIRIM TATARLARINDA SANAT

Hüseyin BADANİNSKİY.

13’ncü asrın evâsıtına kadar yani Kırım’a Tatarların gelmesinden evvel Kırım Yarımadası yerkürenin en ehemmiyetli ve görülmeye layık noktasını teşkil ediyordu. Tarihin kaydedebildiği ilk asırlardan beri Tavrida göçebe hanların nazar-ı dikkatlerini kendisine celp etmiş ve Asya’dan kopup gelen ve Avrupa’yı titreten bu halklardan hiç birisi bu güzel yarımadaya lakayd kalmamışlardır.


Yazının tamamını okumak için lütfen abone olunuz.


Sayı : 258 | Ocak-Aralık (2017)
06.06.2018 23:52:05 - 336

Özet

13’ncü asrın evâsıtına kadar yani Kırım’a Tatarların gelmesinden evvel Kırım Yarımadası yerkürenin en ehemmiyetli ve görülmeye layık noktasını teşkil ediyordu. Tarihin kaydedebildiği ilk asırlardan beri Tavrida göçebe hanların nazar-ı dikkatlerini kendisine celp etmiş ve Asya’dan kopup gelen ve Avrupa’yı titreten bu halklardan hiç birisi bu güzel yarımadaya lakayd kalmamışlardır.

Anahtar Kelimeler

İlgili Bölümler

Yazar hakkında