Emel Dergisi Arşivi


Internet sitemizdeki arşive aktarılmış makale sayısı : 490


“89 yıllık Emel arşivini dijitalleştirip sitemize aktarma çalışmalarımız devam etmektedir.
Araştırmalarınız için özellikle erişmek istediğiniz ama henüz aktarımı yapılmayan makaleler için
kirim @ emelvakfi.org
adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz”


242

Ocak-Aralık / Sayı : 242 , Yıl : 2013.

Ön Kapak Resmi: 1 Kasım 2013, Kırım, Bahçesaray, Hansaray’ın avlusu.
Yaşayan efsane, millî yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tarafından Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanlığı görevini Kurultay tarafından KTMM Başkanı olarak seçilen Refat Çubar'a devretmesi ve yeni KTMM üyelerinin Kuran üzerine yemin töreni.
Basım tarihi : Ekim 2016


İçindekiler

2013 yılı, önemli bir kilometre taşı olarak Kırım tarihinde mutlak surette yer alacaktır. 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının 69 yılı olan 2013’te, Vatan Kırım’a dönme ve Kırım Tatarlarının zorbaca elinden alınmış millî, dini, haklarını yeniden elde etme, millî medeniyetlerini yeniden canlandırma mücadelesinde önemli bir bayrak değişikliği yaşandı.

Kırım Tatar Milli Hareketi’nin önemli şahsiyeti Zevid Gazi tarafından yazılan bu makale, Kırım’ın Rus işgalinden önce hemen önce 2013 yılı insan hakları günü dolayısıyla kaleme alınmıştır. Vatan Kırım’ın Kerç bölgesinde Lenino (Kızılkuyu) kasabasında yaşayan Zevid Gazi, Kırım Tatar Milli Kurultayı delegeliği ve Bölge Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı da yapmıştır. (EMEL)

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Bekir S. Çobanzade’nin hayatı ve eserleri hakkında onlarca makaleler, kitaplar yazıldı, eserleri neşredildi. Yürütülen araştırmalarda esas ağırlık onun ilmî-pedagojik faaliyetine verildi. DTN’nin (sabık KGB’nin) arşivleri açıldıktan sonra onun içtimaî-siyasî faaliyeti, gizli teşkilât kurması, SSCB’de faaliyet gösteren gizli gruplaşmalar arasında birlik için çalışmış olması, Birleşik Türk-Tatar devleti kurmak isteği hakkında oldukça dikkat çekici belgeler ortaya çıktı. Çok yazıktır ki, araştırmacılar bu mühim meseleye gerektiği dikkati göstermediler. Birçokları bu durumu ya inkâr etmeye, ona atılan bir iftira gibi değerlendirmeye çalıştı, ya da görmezlikten geldiler. Bu yazıda ise biz B. S. Çobanzade’nin ömür yolundan, ilmî-pedagojik faaliyetinden söz etsek de, esas dikkati onun içtimaî-siyasî faaliyetine çevirmeye çalışacağız.

Bu hikâyeyi derleyen Lebip Bağış 1958 yılında Dobruca’nın Romanya tarafında kalan bölgesindeki Kırım Tatar Köyü olan Bayramdede’de doğmuştur. Hikâyeyi yine aynı köyde 1899 yılında doğmuş olan dedesi Molla Acı Abdülakim’den dinlemiştir.

Kitap Tanıtımı. Neşe Sarısoy Karatay, Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasında Türkler, Sinemis Yayınları, 2011, 450 sayfa.

"Elimde sihirli bir değnek olsa, bu coğrafyada yaşayan herkesin izlemesini sağlamak istediğim bir belgesel var. Adı: Gamalı Haç İle Kızıl Yıldız Arasında. Yönetmeni, yapımcısı ve metin yazarı Neşe Sarısoy Karatay, Genel Danışmanı Zafer Karatay."

Kuzey Kafkasya’da ilk ulusal birliğin kurucusu olan İmam Mansur, İslâm dininin kurallarına göre yeni bir devlet düzeninin kurulması için mücadele verdi. İmam Mansur’un 1780’li yıllarda başlattığı, tüm Kafkaslar’ı tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen “Birleşik Kafkasya” fikri, Ruslar’ın korkulu rüyası oldu. Bu harekete sadece Kafkasya değil Osmanlıda dahil olmak üzere birçok çevre bölgeden destek gelmiştir.Çünkü bu birliğin en önemli özelliği İslami kimliği olacaktı ve bu kimlik Rusların çıkarlarını ciddi bir şekilde tehdit edecekti.İmam Mansur’un başlattığı Müridizm hareketi Mansur’dan sonra da imamlar tarafından devam ettirilmiştir.Şeyh Şamil’in Ruslara esir düştüğü 1859 yılı ile son bulmuştur.

Aslı Kumuk Türkçesinde Kiril harflerinde yazılan bu makaleyi, Latin harflerine aktarımını ve lügatçeyi, Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencisi Tülay Karakaya tarafından yapılmıştır. Teşekkür ederiz. Edebi Kumuk Türkçesinin gelişiminde Kırım Türklerinin tanınmış şairi ve dilcisi Prof.Dr. Bekir Çobanzade’nin emeği büyüktür. Okuyucularımızın hem Kumuk Türkleri edebiyatı hem de dilleri hususunda bilgileri olması ve bu kardeşlerimizi daha yakından tanımaları amacıyla bu makeleyi yayınlıyoruz. (Emel)

Mükâleme-i Selatin, İsmail Gaspıralı’nın “Seyyah” imzası ile Tercüman’da 1906-1907 yıllarında yayımlanmış küçük fantezi bir hikayesidir. Makalede bu hikâye ana hatlarıyla değerlendirilmiş ve orijinal metni açıklamalarla neşre hazırlanmıştır. Böylece Gaspıralı’nın unutulmuş bir eseri daha okuyucuların bilgi ve dikkatine sunulmuştur.

Kırım ve Türkiye arasında çeşitli kültür, siyasi ilişkiler uzak zamanlardan beri vardır. Osmanlı döneminden ta XX yüzyılı başlarına kadar Kırım ve Türkiyenin kültür haytlarında ortak konuların olduğu Kırım Tatar folklorunun türlü janrlarında: türkü, destan, efsane, masal, deyim, lakab gibi – yansılanıyor. Kırım Tatar halk şarkılarında Istanbul ve bölgeleri anılır. Bildirimizde Kırım folklorunda İstanbulun yeri, anılmasının sebepleri inceleniyor. Türkiye ve Kırım arasında ilişkilerin karakteri ve rolü hakkında fikir yürsetiliyor. Kırımın ve Türkiye, şu sırada Istanbulun yaşamları pek çok alanlarda sıkı bağlantılarda geçtiğinde duruluyor.

… Sabri Arıkan da Türk Dünyası’nın, Tüklük ülküsünün birinci nesilinin çok değerli insanları ile tanışmış, onlarla birlikte mücadele etmiş bir kişidir. Allah ona 102 yıl ömür vererek, birinci nesil Türk milliyetçilerinin ilkelerini ve ruhunu bir değil birçok nesile aktarma, taşıma imkânı vermiştir. Bir bakıma o bir asırlık bir Türklük köprüsü olmuştur.

SAFİYE NEZETLİ AİLE TARİHİ YARIŞMASINDAN:

Bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresindeki Ulusal Tez Merkezi veritabanından sorgulanarak elde edilmiştir. Yazarlarının yayımına izin verdiği tezlerin PDF dosyaları erişime açık olup bu adresten indirilip oku-nabilmektedir.

...

267 (2019)

...

266 (2019)

...

264/265 (2018)


...

262/263 (2018)

...

258/261 (2017)

...

254/257 (2016)

...

250/253 (2015)

...

246/249 (2014)

...

242/245 (2013)


@facebook  @twitter  @youtube  @instagram 

Emel Dergisi Arşivi

Sayılar (1960-2018)

Sayılar (1930-1941)

Yazarlar

Bölümler

Emel arşivini tasnif etme çalışmamız sürmektedir.